BMI kalkulačka

BMI kalkulačka
kg
cm

BMI kalkulačka je pomocníkom pre každého, kto potrebuje zistiť, ako je na tom so svojou váhou v pomere k svojej výške. Čiže či je jeho váha optimálna alebo či daný človek trpí nadváhou či podváhou. Daná hodnota pomôže určiť, či je na mieste upraviť stravovacie návyky.

Ako funguje BMI kalkulačka?

Veľmi jednoducho. Na základe vstupných údajov dôjde k výpočtu konkrétneho čísla, ktorý je následným ukazovateľom toho, ako je na tom človek z hľadiska svojej hmotnosti. BMI kalkulačka pracuje len s niekoľkými vstupnými údajmi. Jedná sa o vek osoby a tiež o pohlaví. Následne je potrebné zadať aj presnú výšku a aktuálnu hmotnosť. Nič viac nie je na výpočet potrebné. Po zadaní daných údajov na našom webe získate za pár sekúnd hodnotu, ktorá veľmi dobre vypovedá o vašej váhe, s ktorou úzko súvisí aj vaše zdravie.

Ako vyzerá BMI index?

Ide o číslo, ktoré vznikne výpočtom na základe daných vstupných dát. Ide o číslo dvojciferné, ktoré však môže mať pomerne veľké rozmedzie, a to aj v rádoch niekoľkých desiatok. BMI index je možné vnímať ako praktický indikátor váhy, ktorý dokáže každému jedincovi akéhokoľvek pohlavia a veku orientačne povedať, či je jeho hmotnosť v normále, alebo je na mieste začať so zmenou stravovacieho plánu. Vypočítaná hodnota je pre mnoho ľudí dôvodom, prečo naštartovať chudnutie.
Keď sa pozrieme do histórie daného označenia, musíme povedať, že index bol prvýkrát použitý v rokoch 1830-1850. Za jeho zakladateľa je považovaný belgický matematik a štatistík Adolphe Quetelet. S ohľadom na meno zakladateľa sa možno niekedy stretnúť aj s označením Queteletův index.

Body Mass Index je hodnotou orientačná

To je potrebné mať na pamäti. Dôvodom je fakt, že Body Mass Index je počítaný pomocou jednoduchého vzorca, ktorý nerešpektuje úplne všetky premenné. Príkladom môžu byť dve rovnako staré osoby o rovnakej výške a rovnakej váhe. U prvej osoby je hmotnosť tvorená hlavne výraznými tukovými zásobami. Výsledná hodnota ukáže, že je potrebné rýchle chudnutie. Rovnaký výsledok však môže mať aktívne posilňujúci jedinec s množstvom svalovej hmoty. Aj keď mu BMI hovorí, že by ma chudnúť, realita je taká, že jeho telo je v úplnom poriadku.
Nastať ale môže tiež prípad opačný, kedy normálne hodnoty vyjdú výrazne oslabeným jedincom, ktorí majú minimum svalovej hmoty a ich váha je tvorená hlavne tukom. Preto berte Body Mass Index s nadhľadom a aplikujte ho vo chvíli, keď sa môžete zaradiť do skupiny bežných, priemerných jedincov.

Ako je na tom vaša BMI?

Než začnete so svojou váhou čokoľvek robiť, je na mieste zistiť si, ako na tom ste a aké je vaše BMI. Samotné číslo vám toho zase až toľko nepovie. Akonáhle ho však porovnáte s našou tabuľkou, budete vedieť, či jedálniček meniť, alebo to zatiaľ nie je nutné.

  • Menej ako 18,5: Táto hodnota ukazuje na podváhu konkrétneho jedinca. Cieľom by malo byť naberanie váhy. Ideálne potom svalovej hmoty, čo zaistí správna skladba jedálnička.
  • Rozmedzie 18,5 až 25: Takzvaná ideálna váha. Ukazuje na to, že človek v pomere k svojej výške váži optimálne a nemusí na svojom tele nič meniť. Úplne najlepšie situácia nastáva, ak je hodnota v strede daného rozmedzí.
  • Rozmedzie 25 až 30: Ide o takzvanú nadváhu. Teda stav, keď vážite viac, než je správne. To môže prinášať určité obmedzenia, rovnako ako fakt, že sa začnú objavovať aj zdravotné komplikácie, plynúce z vyššej váhy.
  • Rozmedzie 30 až 40: Čí výpočet spadá do tejto kategórie, ten by si mal uvedomiť, že trpí obezitou prvého stupňa. Výrazne sa tu zvyšuje riziko spojené so zdravím človeka. Doslova sa dá povedať, že tento stupeň obezity ohrozuje ľudské zdravie každý deň.
  • Viac ako 40: Označenie pre ťažkú ​​obezitu, kedy už je na mieste konzultovať danú situáciu s odborníkom, ktorý odporučí vhodné postupy spojené s redukciou váhy. Nič neobvyklé nie sú ani rôzne chirurgické zákroky majúce za cieľ pomôcť obéznym jedincom.

Pre vyššiu presnosť sa zavádza index BMI Prime

Aby bola BMI kalkulačka všestrannejším nástrojom pre viac jedincov, objavil sa index s označením BMI Prime. Ten vychádza z klasického výpočtu, ktorý bol iba ľahko modifikovaný. Ide o pomer vlastného indexu k indexu optimálnej váhy. Výsledkom je opäť číslo, ktoré je potrebné taktiež porovnať s trojicou predpísaných stavov ľudského tela:

  • Menej ako 0,74: Podvýživa
  • Rozmedzie 0,74 – 1,00: Ideálna váha
  • Viac ako 1,00: Nadváha, obezita

Ako vyzerá výpočet BMI?

Aby ste nemuseli svoju hodnotu počítať z hlavy, alebo snáď na papieri, je tu naša BMI kalkulačka, ktorá vám so všetkým pomôže. Ak vás zaujíma, ako funguje a ako výpočet BMI prebieha, je potrebné povedať, že výsledný hodnota vychádza z jednoduchého vzorca. Základom je hmotnosť v kilogramoch, ktorá sa následne vydelí výškou. Tá je najprv prevedená na metre a následne umocnená dvoma. Následne vyjde dvojmiestne číslo, ktoré prezradia, či je alebo nie je potrebné diéta.

Existujú ešte iné indexy?

BMI index je aktuálne tým najpoužívanejším a najčastejšie aplikovanú hodnotou, ak sa hovorí o možnej potreba úpravy jedálnička. Nejedná sa však o index jediné, pretože existuje aj niekoľko ďalších. Príkladom je WHR index, ktorý je pomerom medzi bokmi a pásom.