Zásady používania súborov cookie

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívený server umiestňuje do užívateľovho počítača pri načítaní webovej stránky. Súbory cookies sú používané pre správne fungovanie tejto stránky. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o užívateľovom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročnej). Cookies nie sú priamo viazané na užívateľovo meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. Vzhľadom na to, že informácie, ktoré sú takto zhromažďované a odosielané, zvyčajne vypovedajú o konanie a správanie používateľov, prikročila EÚ k restriktivnějšímu prístupu a zmenila postup pri zavádzaní cookies z princípu opt-out na opt-in.

Cookies možno rozdeliť na konverzný (analyzujú výkon rôznych predajných kanálov), sledovacie (pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov), remarketingové (pre personalizáciu obsahu reklám a zacielenie), analytické (zvyšujú užívateľské pohodlie webu) a esenciálne (dôležité pre základnú funkčnosť webu). Doteraz stačilo, aby dotknutý účastník alebo užívateľ bol jasne a úplné informácie v súlade so smernicou 95/46 / ES, okrem iného aj o účeloch spracovania, a aby mu bolo správcom údajov umožnené odmietnuť takéto spracovanie. Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136 / ES, ktorá novelizovala čl. 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES, o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, došlo k posilneniu ochrany užívateľov internetu , pretože sa vyžaduje poskytnutie informácií a získanie súhlasu používateľa ešte predtým, než bude cookie uložená či bude získaný prístup k už uloženým informáciám v počítači užívateľa. Ide teda o prechod z režimu "opt-out" na režim "opt-in". Táto úprava bola zohľadnená novelou zákona o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 468/2011 Zb.

Súhlas musí byť informovaný. To znamená, že užívateľovi musí byť poskytnutá jasná, zrozumiteľná a úplná informácia o spracovaní údajov podľa smernice 95/46 / ES, najmä o účele spracovania. Táto informácia musí byť poskytnutá priamo užívateľmi a rozhodne nestačí, ak je informácia používateľom dostupná niekde na internetových stránkach, kde by si ju museli sami vyhľadať. Súhlas tiež musí byť odvolateľný. Problematika získanie a odvolanie súhlasu je podrobne opísaná v stanovisku poradného orgánu Európskej komisie - Pracovné skupiny pre ochranu údajov (WP29) č. 2/2010 z 22. júna 2010 k internetovej reklame zameranej na správanie.

Súhlas nie je potrebné, ak sú cookies využívané iba za účelom vykonania prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, alebo potrebné na to, aby mohol poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti zabezpečiť služby, ktoré si účastník alebo užívateľ výslovne vyžiadal. Pracovná skupina WP29 dňa 7. júna 2012 prijala stanovisko č. 4/2012 k interpretácii a uplatňovania výnimiek z povinného súhlasu užívateľov internetu. Konkrétne teda ide o aplikácii čl. 5 ods. 3 Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách.

V prípade, keď sú na tomto webe zobrazené reklamy Google AdSense, tak prevádzkovateľovi týchto reklám sú tretie strany, ktoré tak môžu používať údaje o používateľových návštevách týchto i iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré používateľa zaujímajú. Nejedná sa však o údaje typu: meno, adresa, mail a telefónne číslo. Prevádzkovateľ navštívených webových stránok nemá s týmto zberom dát nič spoločné, plnú zodpovednosť nesie spoločnosť Google. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zhromažďovaním týchto dát, môže si vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Ďalšie informácie možno nájsť na stránkach spoločnosti Google. Naše webové stránky tiež môžu odkazovať, presmerovaním alebo zobrazením v iframu, na webové stránky partnerov (označené ako reklamné oznámenie). Tieto cieľové stránky našich partnerov majú vlastné cookies zásady a ich použitie sa riadi ich podmienkami. Tieto zásady používania cookie sú platné pre všetky webové stránky Prevádzkovateľa a sú čerpané prevažne z oficiálnych stránok ÚOOÚ ČR.